22/8/11

Una mirada a la situació dels Drets Humans a l’Amèrica Central

"La violència juvenil continua sent l’instrument de l’Estat utilitzat com a “boc expiatori” per justificar la seva ineficàcia i ocultar els greus problemes de seguretat que l’Estat no pot resoldre i que promou la desigualtat.

Continua sent preocupant la situació actual dels drets civils i polítics com la vida, la llibertat, la integritat, el dret a l’associació i a la lliure expressió. Malgrat que aquests drets són tutelats en les constitucions dels països d’Amèrica Central, de forma sistemàtica, no es respecten.

Aquesta situació empitjora amb l’accentuació de tendències estatals cap a la militarització de la seguretat ciutadana i les restriccions desproporcionades de les llibertats civils com a mecanismes per contrarestar la violència ciutadana i la denominada lluita contra el terrorisme. Especial èmfasi té l’avaluació del desenvolupament actual de les institucions militars i policials a la regió.

S’afirma que les maras i pandilles són un greu perill per a la seguretat ciutadana. A diferència de Nicaragua, els governs d’Hondures, Guatemala i El Salvador apliquen polítiques inadequades, tals com el “Plan Mano Dura”, batudes indiscriminades, increment de detencions, augment d’agents de policia, restricció de llibertats, drets i garanties, entre d’altres.

En opinió del CENIDH, la violència juvenil respon a la crisi socioeconòmica i la falta d’oportunitats, d’igual forma és conseqüència de l’abandó i irresponsabilitat paterna i materna"

Es pot llegir tot el tex en el quadern a Una mirada a la situació dels Drets Humans a l’Amèrica Central de la col·lecció Postals des d'Amèrica Central en el marc del projecte Mirades Solidàries cap a Amèrica Central i el Carib del que forma part Huacal.
Publica un comentari a l'entrada
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...