22/11/08

L'associació Pro-Búsqueda


Pro-Búsqueda és una associació, impulsada pel jesuita Jon Cortina, de famílies salvadorenques que han sofert —i en molts casos encara sofreixen— la desaparició forçada dels seus nens i les seves nenes a causa de la guerra civil a El Salvador. L'acció de Pro-Búsqueda s'emmarca dintre del moviment de víctimes civils de la guerra a El Salvador, al costat dels comitès de mares de desapareguts: COMADRES, CODEFAM i COMAFAC.

Pro-Búsqueda està fundada sobre una pregunta punyent que brolla de les entranyes i el cor d'una mare o un pare angoixat: On està el meu fill? On està la meva filla?

Per aquest motiu l'Associació ha definit evolutivament la seva missió així: “buscar i localitzar als nens i nenes desaparegudes a conseqüència del conflicte armat a El Salvador per tal de promoure el seu retrobament i la reintegració familiar. Així mateix, reivindica les demandes de la veritat, la justícia i la reparació que les víctimes de la desaparició forçada de menors exigeixen a l'Estat.

Potser, un dels elements més destacats dels membres d'aquesta associació és haver-se mantingut cohesionats per tant temps. Han transcorregut molts anys i més de 500 famílies, pobres i camperoles, es mantenen unides amb l'esperança de trobar als seus fills desapareguts.

Altres països de l'Amèrica Central que van sofrir els efectes dels conflictes durant els anys setanta i vuitanta no estan exempts del problema dels nens i nenes desaparegudes, i per aquest motiu Pro-Búsqueda comparteix la seva experiència amb altres països, sobretot amb les institucions en Drets Humans de Guatemala.

Podeu conèixer més aquesta associació a través de la seva web, llegint aquesta resolució de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llegint aquest article o aquest altre publicat al diari CoLatino.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...