30/10/20

Arriba Música per viure en llibertat i amb dignitat, el número 8 de la revista Nàhuat

 

Nàhuat, editada tant en català com en castellà vol ser un espai d'informació, reflexió i opinió sobre la realitat de El Salvador i de la diàspora salvadorenca a Catalunya i Espanya. Cada número està dedicat a un tema central vinculat a l'actualitat de la societat salvadorenca i els projectes de cooperació i solidaritat que impulsem des Huacal o des de les entitats amb les que col·laborem.

Aquest número 8 està dedicat a la Música per viure en llibertat i amb dignitat, l'experiència de transformació social de l'Orquestra de l'ISNA i el Ensamble LiberArte. 

Els Acords de Pau el 1992 van resoldre en part l'agenda política del Salvador, però no van resoldre, ni tan sols van tractar, les diferències econòmiques i les injustícies pel que fa a la distribució de la riquesa. Absència que ha condicionat durant dècades el progrés de país i la qualitat de vida del seu poble, facilitant que el Salvador hagi presentat un dels índexs d'homicidi més elevats a nivell mundial. Les maras són responsables d'assassinats, desaparicions, violacions sexuals i desplaçaments. En general, les forces de seguretat no han estat eficaços en protegir la població enfront de la violència de les maras i alhora, part dels seus integrants han comès gravíssims abusos com execucions extrajudicials o desaparicions forçades. És imprescindible donar resposta a aquesta situació des de la defensa dels drets humans i oferint alternatives no-violentes. 

Des del 2009, Huacal col·labora amb Tiempos Nuevos Teatro (TNT) en el seu esforç per convertir l'art en eina per a la transformació social. I en aquest espai, el treball de TNT amb les dones joves ex pandilleras, organitzant l'Orquestra de Cordes del Centre Femení per a la Inserció Social -ISNA, té un lloc molt especial. Hem pogut conèixer personalment el projecte i les joves que han anat formant part. Hem vist l'energia, la il·lusió en els ulls de les joves que, a la presó, aprenien música i s'incorporaven a l'Orquestra, com a projecte vital de canvi. Hem conegut l'impacte transformador de la música en les vides de cadascuna d'elles. I tots aquests aprenentatges, que van molt més enllà del suport a un projecte, ens han arribat directament a el cor. Per tot això, avui més que mai compartim amb TNT el compromís amb la música com a eina per a la transformació social, per viure en llibertat i dignitat. 

La revista compta amb altres seccions com les notícies d'actualitat, un espai "En reconeixement" en aquesta ocasió dedicat a ProBusqueda, les "Paraules a el vent" de Maria de Baratta, el "Punt de llibre" amb l'obra Tentaciones y estropicios de Carlos Henríquez Consalvi, l'apartat "Descobrint el Salvador" que ens mostra la història de l'Anyil de Suchitoto, i per acabar la contraportada dedicada a "l'entrevista", amb les reflexions de Daniela Galán, jove salvadorenca integrant de l'Ensamble LiberArte. També, en aquest número s'ha publicat un article sobre el fenomen de les maras i en la secció "Sabies que ..." s'han presentat, entre altres temes, algunes dades sobre les pandilles a El Salvador. A cada número comptem amb l'ajuda i assessorament de plomes expertes que enriqueixen enormement el seu contingut com ha estat el cas en aquest número de Candy Chévez o Elizabeth Fuentes.

Podeu llegir la revista o baixar-la en pdf a https://www.huacalong.cat/revista-nahuat/

27/10/20

Llega Música para vivir en libertad y con dignidad, el número 8 de la revista Náhuat

Náhuat, editada tanto en catalán como en castellano quiere ser un espacio de información, reflexión y opinión sobre la realidad de El Salvador y de la diáspora salvadoreña en Cataluña y España. Cada número está dedicado a un tema central vinculado a la actualidad de la sociedad salvadoreña y los proyectos de cooperación y solidaridad que impulsamos desde Huacal o desde las entidades con las que colaboramos.

Este número 8 esta dedicado a la Música para vivir en libertad y con dignidad, la experiencia de transformación social de l'Orquesta del ISNA y el Ensamble LiberArte.

Los Acuerdos de Paz en 1992 resolvieron en parte la agenda política de El Salvador, pero no resolvieron, ni siquiera trataron, las diferencias económicas y las injusticias en lo referente a la distribución de la riqueza. Ausencia que ha condicionado durante décadas el progreso del país y la calidad de vida de su pueblo, facilitando que El Salvador haya presentado uno de los índices de homicidio más elevados a nivel mundial. Las maras son responsables de asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales y desplazamientos. En general, las fuerzas de seguridad no han sido eficaces en proteger a la población frente a la violencia de las maras y a la vez, parte de sus integrantes han cometido gravísimos abusos como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas. Es imprescindible dar respuesta a esta situación desde la defensa de los derechos humanos y ofreciendo alternativas no-violentas. 

Desde el 2009, Huacal colabora con Tiempos Nuevos Teatro (TNT) en su esfuerzo para convertir el arte en herramienta para la transformación social. Y en ese espacio, el trabajo de TNT con las mujeres jóvenes ex pandilleras, organizando la Orquesta de Cuerdas del Centro Femenino para la Inserción Social -ISNA, tiene un lugar muy especial. Hemos podido conocer personalmente el proyecto y a las jóvenes que han ido formando parte. Hemos visto la energía, la ilusión en los ojos de las jóvenes que, en la prisión, aprendían música y se incorporaban a la Orquesta, como proyecto vital de cambio. Hemos conocido el impacto transformador de la música en las vidas de cada una de ellas. Y todos estos aprendizajes, que van mucho más allá del apoyo a un proyecto, nos han llegado directamente al corazón. Por todo ello, hoy más que nunca compartimos con TNT el compromiso con la música como herramienta para la transformación social, para vivir en libertad y dignidad. 

La revista cuenta con otras secciones como las noticias de actualidad, un espacio "En reconocimiento" en esta ocasión dedicado a ProBusqueda, las "Palabras al viento" de Maria de Baratta, el "Punto de libro" con la obra Tentaciones y estropicios de Carlos Henríquez Consalvi, el apartado "Descubriendo el Salvador" que nos muestra la historia del Añil de Suchitoto, y para terminar la contraportada dedicada a "la entrevista", con las reflexiones de Daniela Galán, joven salvadoreña integrante de l'Ensamble LiberArte.

También, en este número se ha publicado un artículo sobre el fenomeno de las maras y en la sección "Sabías que ..." se han presentado, entre otros temas, algunos datos sobre las pandillas en El Salvador.

En cada número contamos con la ayuda y asesoramiento de plumas expertas que enriquecen enormemente su contenido como ha sido el caso en este número de Candy Chévez o Elizabeth Fuentes.

Puede leer la revista o bajarla en pdf a https://www.huacalong.cat/es/revista-nahuatcast/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...