1/2/20

Huacal davant l'emergència climàtica: 7 mesures pel 2020


El canvi climàtic és una realitat i està ocasionat per l’èsser humà. Malgrat algunes veus encara ho posen en dubte, el 97% de la comunitat científica coincideix amb el fet què l’activitat humana és la principal causant d’aquest fenomen i és el més accelerat que s’ha conegut mai. Ja tenim evidències dels seus impactes i cal actuar per fer-hi front.

Entenem per canvi climàtic una variació global de la temperatura de la Terra. En les diferents etapes de la història s’han produït canvis i evolucions, sempre de manera natural, però els darrers segles, les dades obtingudes arreu del món demostren que ha estat l’activitat humana el que ha provocat una alteració en el clima de la Terra com a conseqüència de l’emissió a l’atmosfera de gasos amb efecte d'hivernacle. Un fet que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la ciutadania. El cost de no actuar és cada cop més gran.

Per això des de Huacal hem acordat establir set mesures per aquest any 2020 per sumar-nos a la lluita contra el canvi climàtic i volem encoratjar a altres entitats, col.lectius, persones individuals, empreses i administracions a fer el mateix... Aquestes són:

1) Fer la difusió de la nostra entitat, dels  nostres projectes i de les nostres diverses activitats únicament on-line anar reduint dràsticament l'ús del paper i si fos el cas excepcionalment fer ús de paper reciclat - tal com ja fa anys que fèiem.

2) Realitzar activitats en espais i equipaments que vetllin especialment per la sostenibilitat i el medi ambient: que disposin del distintiu de garantia de qualitat ambiental, que optimitzin el consum energètic amb l’aïllament tèrmic i acústic escaient, que disposin de panells fotovoltaics.que aportin una part de l’electricitat que ofereix BCN Energia, que facin ús de productes de neteja amb baix impacte ambiental o que treballin per la integració de col.lectius vulnerables.

3) Impulsar l'optimització de recursos amb l'ús compartit de material (com la megafonia, espais de magatzem o les carpes) així com treballar per incorporar l'intercanvi de recursos amb els col.lectius i entitats amb les que col.laborem.

4)  Fer ús únicament de material d'oficina sostenible (carpetes de paper reciclat, bolígrafs de carcassa biodegradable o de plàstic reciclat, marcadors sense dissolvents, paper reciclat, tòners i cartutxos recarregats, etc.).

5)  Impulsar la contractació dels serveis que necessitem (per exemple, disseny i imatge corporativa) a entitats d'economia cooperativa, social i solidària (ECSS). Continuem impulsant el model d’economia col·laborativa, del retorn social i de la contraprestació.


6) Acordem promoure la utilització del transport públic, la bicicleta o altres mitjans de transport sostenibles en els desplaçaments que s’hagin de realitzar pel desenvolupament dels nostres projectes i promocionar en la difusió l’accés en transport públic i/o bicicleta a les activitats que convoquem.

i 7) i acordem adherir-nos sumar-nos a les diferents accions de lluita contra el canvi climàtic que esdevindran com la "Marxa pel clima", la "Vaga pel clima", “Dones: liderant la lluita contra el canvi climàtic”, etc.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...