21/9/09

Fundació Maquilishuatl (FUMA)

Avui us volíem presentar una de les entitats salvadorenques que treballem en el camp del desenvolupament humà a la zona de Sonsonate (Sonzacate, Acajutla i San Antonio del Monte), a Quezaltepeque, a Cuscatancingo i a l'Àrea Metropolitana de San Salvador.

La Fundación Maquilishuat (FUMA) és una organització no governamental, sense ànim de lucre, creada a l'any 1985 per ciutadanes i ciutadans compromesos/as amb el desenvolupament humà a El Salvador. Els seus enfocaments de treball són: salut integral, gènere, generacional i gestió de risc. Es poden distingir 4 fases en la trajectòria de FUMA:

- 1985-1991: El treball s'enfoca en la salut preventiva i curativa, en un espai territorial urbà delineat per les comunitats marginals de l'Àrea Metropolitana de San Salvador.

- 1992-1998: Es coordinen esforços amb altres institucions a fi de desenvolupar un enfocament de salut integral, així com assolir una expansió territorial de l'urbà al rural, en comunitats de San Miguel, Sonsonate i Cuscatlán.

- 1999-2001: Els esforços es centren en el desenvolupament humà i local, en un enfocament territorial que va del desenvolupament comunitari al municipal. El treball es prioritza a Sonsonate i San Miguel.

- 2001-actualitat: FUMA treballa els eixos de salut i desenvolupament local, amb èmfasi en la promoció de la salut com factor contribuent al desenvolupament humà i local, i aposta per l'estratègia del municipi saludable com a model d'intervenció institucional.

Actualment, els seus programes d'intervenció són:

1. Municipis i Comunitats Saludables. A través d'aquesta estratègia, es proposa una perspectiva integral en salut i de mobilització, gestió i incidència activa de la població en interrelació amb les municipals i ho planteja com projecte polític enfront de diferents actors, tant els locals com els nacionals. Alguns dels projectes que s'inclouen en aquesta estratègia són la promoció de la salut a nivell local; la creació d'espais saludables; l'organització i participació ciutadana (en comitès de salut, taules municipals i taules departamentals de salut); xarxes locals de salut (agendes de salut locals); formació i enfortiment de capacitats promovent el desenvolupament d'una consciència crítica ciutadana i de drets (promotors/as locals i comitès de salut i gestió de risc); participació de la dona i de la joventut en les instàncies ciutadanes; incidència local; aliances locals, etc.

2. Medi ambient i Gestió del Risc. Les estratègies del treball institucional de FUMA en aquest àmbit incorporen el maneig de conca, model de gestió del risc institucional –que inclou la prevenció, mitigació i superació del risc ambiental, socioeconòmic i cultural-, incorporació de la gestió del risc en els espais saludables, l'elaboració i funcionament de protocols d'actuació, l'articulació de l'enfocament de la gestió del risc en l'organització local de salut i viceversa, la formació i enfortiment de capacitats de la ciutadania, la incidència local i la formació d'aliances.

3. Incidència en Polítiques Públiques. El programa es va iniciar amb propostes per a la reforma del sector salut –àmbit en el qual s'han obtingut els majors assoliments-, encara que posteriorment es va ampliar a l'àrea de gestió del risc. Altre tema inclòs en el programa d'incidència en polítiques públiques és el referit als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), pressionant al govern salvadorenc per a que doni compliment als ODM, especialment els relatius a l'àrea de salut.

Si voleu més informació podeu consultar la web de FUMA o contactar amb la Red de Solidaridad para la Transformación Social (REDS) que col·labora amb ells.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...